Akut HälsenRuptur

Akut-HalsenRuptur

Akut HälsenRuptur

Akut HälsenRuptur drabbar i 90 % av fallen män, vanligen i 35 till 40-årsåldern. En andra incidenstopp inträffar i 70-årsåldern. Färre än 10 % har haft hälseneproblem före rupturen. Hos ca 90% uppkommer hälsenerupturen under idrottsutövning.

ANAMNES
Hos 9 av 10 drabbade kommer den totala hälsenrupturen som en fullständig överraskning. I typfallet drabbas den som nyligen påbörjat eller återupptagit sitt motionsidrottande.
Plötsligt smärtar det till i vaden. Ibland hör eller känner patienten tydligt hur något brister och det är omöjligt att fortsätta idrottandet. Smärtan viker ofta snabbt och patienten kan ta sig fram gående med viss möda men graden av smärta kan variera mycket. Nio av tio söker dock läkare inom ett dygn.