GDPR

GDPR

GDPR som står för General Data Protection Regulation är en EU-förordning och har tagits fram för att skydda människors rättigheter avseende personuppgifter för invånare inom EU. Nuvarande svenska PUL, personuppgiftslagen, ersätts av GDPR och börjar gälla den 25 maj 2018.

Personuppgifter
Alla uppgifter ligger under Tystnadsplikt och sekretess i vården
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientens-rattigheter/sekretess-i-halso--och-sjukvarden/

Privat verksamhet
Som Medicinsk fotterapeut arbetar oftast som egen företagare och som grund i sin utbildning är att alla uppgifter rörande kunden under tystnadsplikt och sekretess.