Apofysit

apofysit

Apofysit - Severs skada

Apofysit - severs skada - är en av de absolut vanligaste orsakerna till smärta i häl hos barn mellan ungefär 8-15 års ålder. Andra namn på sjukdomen är calcaneus apofysit, apofyitis calcanei eller apophysitis calcanei. Det är klassat som en överbelastningsskada och är något som vanligtvis provoceras fram av aktivitet och hård belastning. Smärtan kan komma plötsligt och kan variera i grad. Smärtpunkten är ofta lokaliserad i bakre delen av hälbenet och sitter i närheten av tillväxtzonerna. Severs skada är något som läker ut, men det tar oftast relativt lång tid - uppemot 1 år är inte ovanligt innan besvären har försvunnit.

Orsaken brukar anses vara hård belastning på berörda områden under lång tid samtidigt som kroppen växer. Tillväxtzonerna i hälbenet kan då utsättas för stress och påfrestning som leder till att utvecklingen störs och tillika smärtan i hälarna uppstår. Andra orsaker, så som exempelvis en uppluckring utav benet där senan fäster inträffar, kan leda till samma typ av smärta. Då gäller smärtan själva fästet för senan.

För att påskynda läkningsprocessen och samtidigt minska smärtan rekommenderas en ortopedisk fotbädd. Finns prefabricerad hälkopp alt, hälinlägg eller besöker du en ortopedingenjör för individuell avgjutning av hälen.