PedesHome plattan

PedesHome plattan

PedesHome plattan

VistaFeet Home applikationen laddas ner på din telefon eller surfplatta och får information då den synkroniseras med din fotplatta.I appen kan du se information om din senaste mätning samt historik om tidigare mätningar I en kalender. Detaljer I tre nivåer på totalt åtta punkter på varje fot redovisas. Grönt betyder att det inte uppmätts någon eller mycket låg temperaturskillnad, gul betyder att det uppmäts entemperaturskillnad men att det fortfarande är ok, men att du ska ta det som en varning. Röd betyder att det uppmäts en temperaturskillnad som indikerar att du kan ha en pågående inflammation vilket behöver hanteras.För att lära känna dina fötter och få kontroll över din fothälsa rekommenderar vi att du skriver in kommentarer när du gjort något speciellt tex byt från sommarskor till höstskor, varit hos din fotterapeut eller sprungit maraton. På så sätt lär du dig hur just dina fötter reagerar.https://vistafeet.se/