Plantarfascitis

Plantarfascia fascitis

Plantarfascitis

Plantar fascia är ett band av fibrös bindväv som sträcker sig från hälbenet till fotsulan. Stress från mekaniska aktiviteter, en skada eller överanvändning kan göra att din plantar fascia blir inflammerad vilket skapar smärta.

Plantar betyder botten av foten; fascia är en term för den typ av fibrös bindväv som finns i hela kroppen; fasciit avser inflammation i fascian vävnad.

Plantar fasciit utvecklas vanligen som ett resultat av långvarig eller upprepad sträckning över en längre period som bringar vävnaderna i fascian att gå sönder eller sträckas vilket resulterar i en smärtsam inflammation

Mekaniska rörelse obalanser, övervikt och illasittande eller alltför slitna skor är andra viktiga faktorer för att utveckla Plantar Fasciit.